021-33114897

021-33115895

نماینده رسمی شرکت صنعتی الکتریک خراسان (افشارنژاد)

نماینده فروش ترانس و یو پی اس فاراتل

ساعت کاری

8 صبح الی 17 بعد ظهر

لیست قیمت محصولات توس الکتریک

نام کالا لامپ LED مدل اشکی
کد کالا رنگ تعداد در کارتن قیمت (به ریال)
لامپ شمعى اشکى مات 6وات KS-CB06 ww آفتابی 100 220,000
لامپ شمعى اشکى مات 6وات KS-CB06 w مهتابی 100 220,000
لامپ شمعى اشکى مات 6وات KS-CB06 NW طبیعی 100 231,000
لامپ شمعى اشکى مات 7وات KS-CB07 WW آفتابی 100 248,000
لامپ شمعى اشکى مات 7وات KS-CB07 W مهتابی 100 248,000
لامپ شمعى اشکى مات 7وات KS-CB07 NW طبیعی 100 259,000
نام کالا لامپ LED مدل هالوژنی
کد کالا رنگ تعداد در کارتن قیمت (به ریال)
لامپ GU10 5 وات KS-GUX05 ww آفتابی 50 227,500
لامپ GU10 5 وات KS-GUX05 w مهتابی 50 227,500
لامپ GU10 5 وات KS-GUX05 NW طبیعی 50 237,000
لامپ GU10 7 وات KS-GUX07 WW آفتابی 50 255,000
لامپ GU10 7 وات KS-GUX07 W مهتابی 50 255,000
لامپ GU10 7 وات KS-GUX07 NW طبیعی 50 268,000
لامپ GU5 7 وات KS-GU5.07 WW آفتابی 50 242,000
لامپ GU5 7 وات KS-GU5.07 W مهتابی 50 242,000
لامپ GU5 7 وات KS-GU5.07 NW طبیعی 50 257,000
نام کالا لامپ LED مدل حبابی
کد کالا رنگ تعداد در کارتن قیمت (به ریال)
لامپ حبابی ال اي دي 9وات KS-LB09 WW آفتابی 100 230,000
لامپ حبابی ال اي دي 9وات KS-LB09 W مهتابی 100 230,000
لامپ حبابی ال اي دي 12 وات KS-LB12 WW آفتابی 100 270,000
لامپ حبابی ال اي دي 12 وات KS-LB12 W مهتابی 100 270,000
لامپ حبابی ال اي دي 15 وات KS-LB15 WW آفتابی 50 413,000
لامپ حبابی ال اي دي 15 وات KS-LB15 W مهتابی 50 413,000
لامپ حبابی ال اي دي 20 وات KS-LB20 WW آفتابی 48 550,000
لامپ حبابی ال اي دي 20 وات KS-LB20 W مهتابی 48 550,000
لامپ حبابی ال اي دي 30 وات KS-LB30 WW آفتابی 24 990,000
لامپ حبابی ال اي دي 30 وات KS-LB30 W مهتابی 24 990,000
لامپ حبابی ال اي دي 40 وات KS-LB40 WW آفتابی 12 1,375,000
لامپ حبابی ال اي دي 40 وات KS-LB40 W مهتابی 12 1,375,000
لامپ حبابی ال اي دي 50 وات KS-LB50 WW آفتابی 12 1,650,000
لامپ حبابی ال اي دي 50 وات KS-LB50 W مهتابی 12 1,650,000
لامپ حبابی ال اي دي 60 وات KS-LB60 WW آفتابی 12 2,700,000
لامپ حبابی ال اي دي 60 وات KS-LB60 W مهتابی 12 2,700,000
نام کالا لامپ LED مدل استوانه ای
کد کالا رنگ تعداد در کارتن قیمت (به ریال)
لامپ استوانه اي ال اي دي 20 وات KS-TB20 WW آفتابی 24 649,000
لامپ استوانه اي ال اي دي 20 وات KS-TB20 W مهتابی 24 649,000
لامپ استوانه اي ال اي دي 30 وات KS-TB30 WW آفتابی 12 1,050,000
لامپ استوانه اي ال اي دي 30 وات KS-TB30 W مهتابی 12 1,050,000
لامپ استوانه اي ال اي دي 40 وات KS-TB40 WW آفتابی 12 1,530,000
لامپ استوانه اي ال اي دي 40 وات KS-TB40 W مهتابی 12 1,530,000
لامپ استوانه اي ال اي دي 50 وات KS-TB50 WW آفتابی 12 1,870,000
لامپ استوانه اي ال اي دي 50 وات KS-TB50 W مهتابی 12 1,870,000
لامپ استوانه اي ال اي دي 60 وات KS-TB60 WW آفتابی 12 2,860,000
لامپ استوانه اي ال اي دي 60 وات KS-TB60 W مهتابی 12 2,860,000
نام کالا لامپ LED
کد کالا رنگ تعداد در کارتن قیمت (به ریال)
لامپ هالوژن اس.ام.دی 5 وات پایه استارتی KS GUX 05 w مهتابی 50 206,500
لامپ هالوژن اس.ام.دی 7 وات پایه استارتی KS GUX 07 ww آفتابی 50 231,500
لامپ هالوژن اس.ام.دی 7 وات پایه استارتی KS GUX 07 w مهتابی 50 231,500
لامپ هالوژن اس.ام.دی 7 وات پایه استارتی KS GUXX 07 cw یخی 50 243,000
لامپ شمعی اشکی مات 7 وات KS CB 07 ww آفتابی 100 225,000
لامپ شمعی اشکی مات 7 وات KS CB 07 w مهتابی 100 225,000
لامپ ال.ای.دی حبابی 9وات KS LB 09 ww آفتابی 100 209,000
لامپ ال.ای.دی حبابی 9وات KS LB 09 w مهتابی 100 209,000
لامپ ال.ای.دی حبابی 12 وات KS LB 12 ww آفتابی 100 245,000
لامپ ال.ای.دی حبابی 12 وات KS LB 12 w مهتابی 100 245,000
لامپ ال.ای.دی حبابی 15 وات KS LB 15 ww آفتابی 50 375,000
لامپ ال.ای.دی حبابی 15 وات KS LB 15 w مهتابی 50 375,000
لامپ ال.ای.دی استوانه ای 18 وات KS TB 18 ww آفتابی 24 537,500
لامپ ال.ای.دی استوانه ای 18 وات KS TB 18 w مهتابی 24 537,500
لامپ ال.ای.دی استوانه ای 27 وات KS TB 27 ww آفتابی 12 850,000
لامپ ال.ای.دی استوانه ای 27 وات KS TB 27 w مهتابی 12 850,000
نام کالا ریسه SMD
کد کالا رنگ تراکم تعداد در کارتن قیمت (به ریال)
ریسه 5830 Warm White KS5830WW آفتابی 120/m 100m/Roll 289,000
ریسه 5830 White KS5830W مهتابی 120/m 100m/Roll 289,000
ریسه 2835 Golden KS2835G امبر(طلایی) 120/m 100m/Roll 220,000
ریسه 2835 Blue KS2835B آبی 120/m 100m/Roll 220,000
ریسه 2835 Pink KS2835P صورتی 120/m 100m/Roll 220,000
ریسه 5830 لومن بالا با سوکت فیشی Warm White KSJC5830WW آفتابی 120/m 100m/Roll 473,000
ریسه 5830 لومن بالا با سوکت فیشی White KSJC5830W مهتابی 120/m 100m/Roll 473,000
ریسه 5830 لومن بالا با سوکت فیشی Golden KSJC5830G امبر(طلایی) 120/m 100m/Roll 495,000
ریسه 0816 ئئون Warm White KSRX0816WW آفتابی 120/m 100m/Roll 641,500
ریسه 0816 ئئون White KSRX0816W مهتابی 120/m 100m/Roll 641,500
ریسه 0816 ئئون Golden KSRX0816G امبر(طلایی) 120/m 100m/Roll 673,500
نام کالا چراغ LED (indoor&outdoor)
کد کالا ابعاد قطر برش تعداد در کارتن قیمت (به ریال)
پنل آلومینیومی اس ام دی گرد تو کار آفتابی 3w KS-BDSR-3W 85 mm 68 mm 100 295,000
پنل آلومینیومی اس ام دی گرد تو کار مهتابی 3w KS-BDSR-3W 85 mm 68 mm 100 295,000
پنل آلومینیومی اس ام دی گرد تو کار آفتابی 6w KS-BDSR-6W 120 mm 108 mm 100 401,000
پنل آلومینیومی اس ام دی گرد تو کار مهتابی 6w KS-BDSR-6W 120 mm 108 mm 100 401,000
پنل آلومینیومی اس ام دی گرد تو کار آفتابی 12w KS-BDSR-12W 174 mm 152 mm 30 665,500
پنل آلومینیومی اس ام دی گرد تو کار مهتابی 12w KS-BDSR-12W 174 mm 152 mm 30 665,500
پنل آلومینیومی اس ام دی گرد تو کار آفتابی 18w KS-BDSR-18W 225 mm 202 mm 20 892,500
پنل آلومینیومی اس ام دی گرد تو کار مهتابی 18w KS-BDSR-18W 225 mm 202 mm 20 892,500
پنل آلومینیومی اس ام دی گرد رو کار آفتابی 12w KS-PLFR-12W 170 mm 40 802,000
پنل آلومینیومی اس ام دی گرد رو کار مهتابی 12w KS-PLFR-12W 170 mm 40 802,000
پنل آلومینیومی اس ام دی گرد رو کار آفتابی 18w KS-PLFR-18W 223 mm 20 1,028,500
پنل آلومینیومی اس ام دی گرد رو کار مهتابی 18w KS-PLFR-18W 223 mm 20 1,028,500
پنل آلومینیومی اس ام دی مربع روکار آفتابی 12w KS-PLFR-12W 170×170 mm 40 802,000
پنل آلومینیومی اس ام دی مربع روکار مهتابی 12w KS-PLFR-12W 170×170 mm 40 802,000
پنل آلومینیومی اس ام دی مربع روکار آفتابی 18w KS-PLFR-18W 223×223 mm 20 1,028,500
پنل آلومینیومی اس ام دی مربع روکار مهتابی 18w KS-PLFR-18W 223×223 mm 20 1,028,500
پنل آلومینیومی گرد دور شیشه توکار آفتابی 6W KS-EDGLR-6W 100 mm 75 mm 50 431,500
پنل آلومینیومی گرد دور شیشه توکار مهتابی 6W KS-EDGLR-6W 100 mm 75 mm 50 431,500
پنل آلومینیومی گرد دور شیشه توکار آفتابی 12W KS-EDGLR-12W 160 mm 125 mm 20 779,000
پنل آلومینیومی گرد دور شیشه توکار مهتابی 12W KS-EDGLR-12W 160 mm 125 mm 20 779,000
پنل آلومینیومی بک لایت گرد توکار آفتابی 5W KS-EDBR-5W 86 mm 75 mm 50 302,500
پنل آلومینیومی بک لایت گرد توکار مهتابی 5W KS-EDBR-5W 86 mm 75 mm 50 302,500
پنل آلومینیومی بک لایت گرد توکار آفتابی 9W KS-EDBR-9W 120 mm 105 mm 50 484,000
پنل آلومینیومی بک لایت گرد توکار مهتابی 9W KS-EDBR-9W 120 mm 105 mm 50 484,000
وال واشر آلومینیومی آفتابی 3w KSWW03WW 100 mm 48 1,395,000
وال واشر آلومینیومی مهتابی 3w KSWW03W 100 mm 48 1,395,000
وال واشر آلومینیومی امبر 3w KSWW03G 100 mm 48 1,428,000
وال واشر آلومینیومی آفتابی 6w KSWW06WW 200 mm 24 1,910,000
وال واشر آلومینیومی مهتابی 6w KSWW06W 200 mm 24 1,910,000
وال واشر آلومینیومی امبر 6w KSWW06G 200 mm 24 1,993,000
وال واشر آلومینیومی آفتابی 12w KSWW12WW 400 mm 12 2,970,000
وال واشر آلومینیومی مهتابی 12w KSWW12W 400 mm 12 2,970,000
وال واشر آلومینیومی امبر 12w KSWW12G 400 mm 12 3,047,000
وال واشر آلومینیومی آفتابی 24w KSWW24WW 800 mm 6 5,811,500
وال واشر آلومینیومی مهتابی 24w KSWW24W 800 mm 6 5,811,500
وال واشر آلومینیومی امبر 24w KSWW24G 800 mm 6 6,061,000

شرکت جهان کابل آرکا

خیابان سعدی جنوبی، نبش کوچه شهید محمد سادات خوانساری پــلاک 323، مجتمــع تجاری ســعدی ، طبقــه اول واحد 112
09911205768              021-33115895

021-33114897             021-33115735

Image
Image
Image
Image

Search

QuoteList
سامانه پشتیبانی و استعلام قیمت
شرکت جهان کابل آرکا
واحد فروش و استعلام قیمت
استعلام آنی قیمت
آنلاین